Menjehere mbas viteve te luft es se dyte boterore, studimet mbi paqen dhe mbrojtjen ngakonfl iktet e ndryshme, jane berë perhere e më të rendsishme duke arritur në një ndryshimrrenjesor të paradigmave në vitet ‘70. Vemendja e studiuesve u perqendru në konceptin“paqe” (negative) jo më si ekuilibër internacjonale diametralisht i kundërt me gjendjen eluft es por si raport që ka të bejnë me “mungesën e dhunës” (structurale o kulturale). Njepaqe e ndertuar vetëm nepermjet ndryshimit rrenjesor të shoqerisë, të zhvillimit politik eekonomik, si dhe zhdukjes se pabarazinave.Ne brendesi te ketij projekti që permbledh shumë fusha studimi ne te cilin ishte e rendsishmekrij imi i nje shoqerij e te re në sferën politike, ekonomike e kulturore perfshihet edhe njëmendim i ri mbi ate te quajturën “Peace Economics”. Çfare do te thotë: “Peace Economics”?Duke perdorur thenjet e Jurgen Brauer dhe ato të Raul Caruso mund te themi që ajo përfshinstudimin ekonomik, projektimin dhe themelimin e nocjoneve kryesore dhe istitucionetperkatse politike, ekonomike dhe kulturore; bashkëveprimi i tyre, dhe politikat per tëparandaluar, lehtësuar o zgjidhjen e çdo lloj violence aktuale, dhe fshehur, o konfl ikte të tjerashkaterruese brenda shoqerive ose mes shoqerive te ndryeshme”.Cilat jane krakteristikat e Peace Economics? Dhe çfare lidhje egziston mes Peace Economicsdhe procesit te integrimit europjan? Ky përpunim do te tregojë se fi llimi i këtij studimi i karrenjet në procesin e integrimit që ka sjelle krij imin e istituteve europjane. Mund te themiqë zhvillimi i njeres ka ndihmuar e kondiscionuar zhvillimin e tjetres dhe gjithashtu në tekundert.Shembulli dhe historia e komunitetit europjan (Europes se bashkuar) dëshmojnë qebashkpunimi dhe integrimi politik, ekonomik shoqeror kan qenë elemente të domodoshmete nje politike qe ka ndyshuar fetyuren e botes

Nga Peace Research në Peace Economics: roli i procesit te integrimit Europjan

GURASHI, ROMINA
2016-01-01

Abstract

Menjehere mbas viteve te luft es se dyte boterore, studimet mbi paqen dhe mbrojtjen ngakonfl iktet e ndryshme, jane berë perhere e më të rendsishme duke arritur në një ndryshimrrenjesor të paradigmave në vitet ‘70. Vemendja e studiuesve u perqendru në konceptin“paqe” (negative) jo më si ekuilibër internacjonale diametralisht i kundërt me gjendjen eluft es por si raport që ka të bejnë me “mungesën e dhunës” (structurale o kulturale). Njepaqe e ndertuar vetëm nepermjet ndryshimit rrenjesor të shoqerisë, të zhvillimit politik eekonomik, si dhe zhdukjes se pabarazinave.Ne brendesi te ketij projekti që permbledh shumë fusha studimi ne te cilin ishte e rendsishmekrij imi i nje shoqerij e te re në sferën politike, ekonomike e kulturore perfshihet edhe njëmendim i ri mbi ate te quajturën “Peace Economics”. Çfare do te thotë: “Peace Economics”?Duke perdorur thenjet e Jurgen Brauer dhe ato të Raul Caruso mund te themi që ajo përfshinstudimin ekonomik, projektimin dhe themelimin e nocjoneve kryesore dhe istitucionetperkatse politike, ekonomike dhe kulturore; bashkëveprimi i tyre, dhe politikat per tëparandaluar, lehtësuar o zgjidhjen e çdo lloj violence aktuale, dhe fshehur, o konfl ikte të tjerashkaterruese brenda shoqerive ose mes shoqerive te ndryeshme”.Cilat jane krakteristikat e Peace Economics? Dhe çfare lidhje egziston mes Peace Economicsdhe procesit te integrimit europjan? Ky përpunim do te tregojë se fi llimi i këtij studimi i karrenjet në procesin e integrimit që ka sjelle krij imin e istituteve europjane. Mund te themiqë zhvillimi i njeres ka ndihmuar e kondiscionuar zhvillimin e tjetres dhe gjithashtu në tekundert.Shembulli dhe historia e komunitetit europjan (Europes se bashkuar) dëshmojnë qebashkpunimi dhe integrimi politik, ekonomik shoqeror kan qenë elemente të domodoshmete nje politike qe ka ndyshuar fetyuren e botes
2016
9789928214355
peace research
peace economics: roli
procesit
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14090/7156
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
social impact